vårdbemanning-sverige-läkarleasing-sjukvårdspersonal

Läkare

En fungerande sjukvård är viktig för att alla ska kunna få tillgång till bra vård i Sverige. Då är du som läkare ovärderlig med dina kompetenser och expertis inom ditt specifika område. Om du vill prova på ett nytt sätt att arbeta kan konsultuppdrag vara något för dig. Då blir du en del av vår vårdbemanning där du blir uthyrd till olika vårdgivare som matchar dina önskemål.

Du styr dina konsultuppdrag

Genom att bli konsult via vår vårdbemanning har du möjlighet att styra över din arbetssituation. Som läkare besitter du värdefulla kunskaper som sjukvården behöver och måste ta tillvara på för att Sveriges sjukvård ska hålla hög standard. Som ett bemanningsföretag inom vården ser vi det som vår uppgift att förse vårdcentraler över hela landet med rätt kompetens för rätt plats. När du blir konsultläkare via oss får du möjlighet att själva styra över din vardag och hitta en vårdcentral som passar dina behov.

Kanske är du en pensionerad läkare som vill ut i arbetslivet igen eller så är du en läkare som vill få mer frihet i vardagen. Oavsett vem du är har du möjlighet att styra dina konsultuppdrag via vår vårdbemanning. Du anger när, var och hur ofta du vill jobba så hittar våra rekryterare en vårdgivare som matchar dina behov. Det kan röra sig om enstaka pass på en vårdcentral i en storstad eller ett konsultuppdrag under ett helt år.

Villkor för konsultläkare

Det finns fler fördelar att arbeta som konsultläkare via vår vårdbemanning. I kombination med en marknadsmässigt hög ersättning får du även fördelaktiga villkor. Vårt bemanningsföretag för läkare anpassar varje villkor utifrån dina specifika önskemål och behov under uppdragstiden. På så sätt kan du vara trygg med att du får ett upplägg som är skräddarsytt efter dig och ditt specifika uppdrag. Utöver detta skräddarsydda upplägg får du som läkare ytterligare förmåner som du ser nedan:

 • Du styr över dina arbetstider
 • Du breddar din kompetens
 • Arbeta som fakturerande eller löntagare 

När jag bestämde mig för att gå över till bemanning kontaktade jag några firmor och det var LäkarLeasing som snabbast tog tag i ”mitt fall” och försökte hjälpa mig. Jag tycker att det har fungerat mycket bra. De uppdrag jag har haft har varit på trevliga väl fungerande vårdcentraler där jag blivit mycket väl emottagen. Det har funnits uppföljning från er sida och det är lätt att få kontakt.

Agneta, arbetar som läkare

Arbeta som konsult – Få hög ersättning

Om du som läkare blir konsult via vår vårdbemanning i Sverige får du en ersättning som är betydligt bättre än om du är anställd av sjukvården i kommun eller landsting. Du får din lön som konsult senast tio dagar efter avslutad arbetsvecka.

Som den största vårdbemanningen i Sverige är vi stolta över att erbjuda en marknadsmässigt hög ersättning för dig som läkare inom konsultyrket. Vi anpassar vårt upplägg efter dig som individ så att varje konsultläkare får den ersättning som bäst motsvarar dina erfarenheter och kompetenser. Det innebär att ersättningen som konsult inom sjukvården kan variera och baserar på ett flertal olika punkter:

 • Din kompetens inom ditt specifika område.
 • Din erfarenhet som läkare.
 • De villkor du vill ha inför varje konsultuppdrag.
 • Uppdragets omfattning och längd
 • Eventuella rese- och boendekostnader.
 • Den vårdgivare och vårdcentral du kommer arbeta hos.

Om du har några frågor om den lön för läkare vi kan erbjuda är du välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Bli konsult inom sjukvård – Så tidsrapporterar du dina konsulttimmar

Hos vårt bemanningsföretag inom sjukvård har vi tagit fram egna system som underlättar ansökningsprocessen, gör det enkelt att hitta konsultuppdrag samt rapportera dina arbetade tider. Via detta system kan du som konsultläkare även lämna önskemål gällande exempelvis uppdragens längd eller vilken vårdcentral du vill arbeta vid.

Vår vårdbemanning ger dig tydlig överblick över dina bokade och kommande uppdrag samt förenklar processen att tidsrapportera dina arbetade konsulttimmar. Om du som läkare blir konsult hos oss rapporterar du dina arbetade timmar varje vecka oavsett om du är uthyrd som stafettläkare vid enstaka dagar, har ett längre konsultjobb inom vården eller arbetar som hyrläkare under ett helt år. Den information vi behöver för att kunna betala ut din ersättning som konsult är bland annat följande.

Exempel:

 • Som läkare inom sjukvården har du arbetat mellan 07:30-16:30.
 • Enligt tiden har du arbetat i 9 timmar men i rapporten ska du fylla i antalet arbetade timmar och minuter där du räknar bort eventuella raster.
 • Välj rätt kolumn för det tidsspann som arbetet utfördes inom. kl 07-17, kl 17-21, kl 21-24 eller kl 24-07.
 • Du fyller i att du har arbetat i 8 timmar.
 • Du fyller i att du har haft rast i 1 timme.
 • Du har arbetat 07:30-16:30 med 1 timmes lunchrast.
 • Fyll i antalet arbetade timmar och minuter. Räkna bort eventuella raster.

Skicka intresseanmälan för att bli konsult som läkare

Som det största bemanningsföretaget som kan förmedla jobb inom vården är vi stolta över att förse svensk sjukvård med hundratals hyrläkare, staffetläkare eller konsultläkare.

Det är enkelt för dig som läkare att bli konsult hos oss så att vi kan förse privata och offentliga vårdgivare, vårdcentraler och sjukhus i Sverige med kompetent sjukvårdspersonal. Om du vill bli konsult inom sjukvården ska du skicka en intresseanmälan redan idag för att bli en del av den bästa vårdbemanningen.

Vi välkomnar läkare som vill bli konsulter inom sjukvården och hitta nya sätt att jobba inom vården. Vi hittar konsultuppdrag som passar dig!